Proeven

proeven

Als je je broodtrommel opent en je vindt een koekje, dan denk je vast: ‘ha lekker!' Open je je trommel en je vind een zakje groente, dan denk je vast iets anders...
Dit heeft met proeven te maken en het zintuig dat met proeven heeft te maken is de tong. 

Proeven in DoeZoo

De bek of mond is natuurlijk belangrijk als zintuig om te eten, maar ook om geluid te maken.

De Ara’s en de andere papagaaien in DoeZoo hebben een grote bek waar zij bijvoorbeeld noten mee kraken. Dat moet jij niet proberen met je tanden! Ara’s kunnen ook praten. In DoeZoo kan je ze horen.

Dat dieren insecten eten lijkt misschien vies. Ook jij kan binnen DoeZoo proeven… we organiseren vaak activiteiten waarbij je insecten kunt proeven. Bijvoorbeeld in de vorm van een koekje. Dat lijkt misschien vies. Dat is het juist helemaal niet. Kom maar eens langs!

Content Bottom Hand Sprinkhaan