DoeZoo zoekt een bestuurslid

DoeZoo zoekt een nieuw bestuurslid met met ervaring in het dierentuinwezen dan wel regelgeving hieromtrent

De functie van bestuurslid wordt verricht op basis van een onkostenvergoeding.

Wat doet het bestuur van DoeZoo?

DoeZoo is ondergebracht in een Stichting. Het bestuur van DoeZoo houdt toezicht op het beleid van DoeZoo en de uitvoering hiervan. Het bestuur treedt gevraagd en ongevraagd op als klankbord voor het management van DoeZoo en neemt statutair toegewezen beslissingen, zoals goedkeuringen van strategische aard, organisatie-, investerings- en performancebeslissingen. Het bestuur fungeert als werkgever voor het management.

Het bestuur dient samen te beschikken over:

 • bestuurlijke kwaliteiten;
 • financiële en bedrijfskundige kennis en ervaring;
 • kennis van vastgoedmanagement;
 • kennis van arbeidsrechtelijke zaken;
 • enige relevante juridische kennis;
 • oog hebben voor en zich kunnen verplaatsen in de aantrekkingskracht van DoeZoo voor de regio
 • oog hebben voor en zich kunnen verplaatsen in het cliëntenperspectief;
 • actuele kennis, ervaring en contacten in de dierentuinwereld;
 • actuele kennis, ervaring en contacten in de zorg.

Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden. Het bestuur wil uitbreiden naar vijf leden. Om het bestuur optimaal te kunnen laten functioneren, gaat de voorkeur uit naar leden met verschillende achtergronden, vaardigheden en deskundigheden. Van ieder lid van het bestuur wordt verwacht dat hij of zij voor DoeZoo betekenis geeft aan de ontwikkelingen van het betreffende kennisgebied. Voorstelbaar is dat een persoon bepaalde kennisgebieden combineert. Daarom wordt bij de samenstelling van het bestuur vooral gekeken of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft.

Algemeen profiel bestuurslid

 • maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 • onderling en ten opzichte van het management onafhankelijk en kritisch;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling/bestuurlijke afstand;
 • het vermogen om het management met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de Stichting te toetsen;
 • het vermogen het functioneren van het management te toetsen en een oordeel te vormen over de door het management voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • een bestuurslid kan en mag in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang hebben bij de Stichting.

Reageren

Bent u geïnteresseerd in deze prachtige bestuurstaak? Dan ontvangen we graag uw reactie. Uw reactie kunt u richten aan John de Jonge, bestuurslid Zorg: dejongesj@gmail.com of 06-11056682.

 

Wat is DoeZoo?

DoeZoo is een kleinschalige dierentuin in Leens. Het doel van DoeZoo is helder. DoeZoo wil bezoekers op bijzondere wijze bewustmaken van de natuur en het milieu. Respect voor natuur, dier en mens staat centraal. We noemen ons een zorg-dierentuin; we zorgen voor mens en dier. Iedereen is welkom bij DoeZoo. DoeZoo vindt het belangrijk dat iedereen de natuur kan ontdekken. Ook kinderen en volwassenen met een beperking. Daarom bieden we een park waarin alle zintuigen een rol spelen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Het overgrote deel van DoeZoo is toegankelijk voor rolstoelers. Bij DoeZoo werken mensen met een beperking, onder begeleiding of zelfstandig. Onze cliënten werken in de horeca of de groenvoorziening/onderhoud.

Content Bottom Hand Sprinkhaan