Werkzaamheden, zorgplan en klachten

Werkzaamheden

De dagbesteding bij DoeZoo gebeurt op kleinschalig niveau. Er zijn maximaal 6 cliënten per dagdeel per groep op DoeZoo aanwezig. Op die manier kunnen we specifieke zorg, hulpverlening en kwaliteit optimaal waarborgen.

Er zijn drie onderdelen waarbinnen zorg wordt verleend:

 • horeca
 • dierverzorging en onderhoud van het park
 • creatieve ruimte

Soms loopt dit ook door elkaar heen. Binnen deze onderdelen worden op DoeZoo verschillende activiteiten aangeboden die ieder weer specifiek kunnen worden aangepast op de uiteenlopende hulpvragen.

Activiteiten zijn o.a.:

 • ondersteunen bij kinderfeestjes
 • activiteiten in de keuken (buiten openingstijden)
 • runnen van de horeca (tijdens openingstijden)
 • onderhoud van de groenvoorzieningen in het park
 • onderhoud van de dierverblijven
 • verzorging van de dieren
 • onderhoud & ontwikkeling van het park
 • kassawerkzaamheden in de winkel
 • schoonmaakwerkzaamheden

Daarnaast kunnen we door onze gevarieerde faciliteiten op het park gemakkelijk programma's op maat maken. Je kan bijvoorbeeld denken aan het maken van producten voor in de winkel. Dit is afhankelijk van de wens van de zorgcollega waarbij we kijken naar wat iemand kan en aankan. Activiteiten kunnen in verschillende mate van inspanning worden aangepast.

DoeZoo heeft een grote rol in het toerisme en de uitstraling van de gemeente Het Hogeland. Jaarlijks verwelkomt DoeZoo ca. 50.000 bezoekers. Dit zijn toeristen, dagjesmensen, scholen en andere groepen. Zorgcollega's die dit willen en aankunnen nemen deel in het contact met deze bezoekers, bijvoorbeeld in het bedienen van bezoekers in de horeca of assisteren bij het klaarmaken van de creatieve ruimte voor een kinderfeestje.

Naast het werken is er natuurlijk ook volop tijd voor ontspanning en vrije tijd. Pauzes zijn ook echt bedoeld als pauze en om tot rust te komen.

Zorgplan

Er wordt een uitgebreid zorgplan opgesteld bij minimaal 4 dagdelen dagbesteding, samen met de zorgcollega en zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers, waarin minimaal de volgende zaken duidelijk worden beschreven:

 • de specifieke zorgvraag
 • de aard van de bezigheden/activiteiten
 • geschatte duur van het traject
 • frequentie van het traject (aantal en welke dagdelen per week)
 • ontwikkelpunten
 • begeleidingsdoelen waaraan gewerkt gaat worden (adv de SMARTI en GAS methodiek)
 • ondersteuningspunten
 • eventuele medicatie
 • de hoogte van vergoeding voor geleverde diensten en wijze van betaling

Volg je minder dan 4 dagdelen dagbesteding binnen DoeZoo dan maken we een verkort begeleidingsplan waarin we in ieder geval opnemen wat de doelen zijn waaraan gewerkt wordt.

 

Klachtenprocedure


Mochten er tijdens het uitvoeren van de dagbesteding of er om heen klachten zijn dan is er een formele klachtenprocedure waarbij zorgcollega's hun klacht kenbaar kunnen maken. DoeZoo is hiervoor aangesloten bij het KlachtenPortaal Zorg. De klachtenprocedure is te downloaden op de website van Stichting ALAE. Link: Dagbesteding | Stichting ALAE (stichting-alae.nl)

 

 

Content Bottom Hand Sprinkhaan