Voor wie

DoeZoo heeft dagbestedingsplaatsen voor personen met een beperking. Je kan dan denken aan:

 • Een (licht) verstandelijke beperking (LVG of VG)
 • Psychosociale problemen
 • Autisme  

Uitgebreidere informatie over wie er bij DoeZoo terecht kan, vind je hieronder.

Leeftijd maakt niet uit. Je moet wel een dagbestedingsindicatie hebben. Heb je die niet en heb je daar vragen over? Bel of mail gerust!

Keertje komen kijken

Als je op zoek bent naar een leuke dagbestedingsplek, maar je weet nog niet zeker wat je moet kiezen, dan mag je natuurlijk altijd een keertje komen kijken. Het is dan wel even belangrijk dat je even belt of mailt van te voren:

 

E-mail: info@doezoo.nl

Telefoon: 0595 57 2 659 of 06 166 17 282

Uitgebreidere informatie doelgroepen 

DoeZoo biedt dagbestedingsplaatsen voor diverse doelgroepen. Hieronder vind je een overzicht van de doelgroepen die bij DoeZoo terecht kunnen: 

 • Personen met een verstandelijke beperking - personen met een laag intelligentieniveau en soms daaraan gekoppeld gedragsproblematiek (VG en LVG).
 • Personen met een lichamelijke beperking - personen die door hun lichamelijke beperking problemen ondervinden te functioneren in de maatschappij en met behulp van dagbesteding willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.
 • Personen met autisme en/of aanverwante stoornissen - jongeren en volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum; al dan niet gepaard met andere beperkingen.
 • Personen met niet-aangeboren hersenletsel - personen die door een ongeval of ziekte hersenletsel hebben opgelopen waardoor zij beperkingen ondervinden bij het functioneren in de maatschappij.
 • Personen met een psychische hulpvraag - personen die door (tijdelijke) psychische problematiek ondersteuning nodig hebben bij het functioneren in de maatschappij.
 • Personen met een auditieve beperking - personen die slechthorend tot doof zijn en hierdoor ondersteuning nodig hebben bij het functioneren in de maatschappij.
 • Jeugdzorg - jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die op verschillende terreinen extra zorg, ondersteuning, begeleiding e.d. ontvangen. Binnen de jeugdzorg zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden, zoals jeugdigen die jeugdhulpverlening nodig hebben en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.
 • Jongeren uit het speciaal onderwijs - jongeren die vanwege een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek speciaal onderwijs volgen, bijvoorbeeld op een ZMLK-school of een ZMOK-school.
 • Ouderen > 55 jaar die ondersteuning behoeven bij een zinvolle daginvulling.
 • Langdurig werklozen - personen die langdurig werkloos zijn en die het eerstkomende jaar geen baan in het vooruitzicht hebben.
 • Personen met burn-out - personen die door werk en/of privéleven last hebben van burn-out verschijnselen waardoor (volledig) werken (tijdelijk) niet mogelijk is.
 • Asielzoekers - personen die asiel hebben aangevraagd en wachten op een verblijfsvergunning of uitzetting. Dagbesteding gericht op integratie (met name taal en cultuur) en arbeidstoeleiding.

Er wordt bij aanmelding gekeken of de nieuwe cliënt past binnen DoeZoo en de andere dagbesteders. Dit is belangrijk, omdat we alleen zo een veilige en fijne werkplek kunnen bieden. 

Content Bottom Hand Sprinkhaan