Financiering

Indicatie WLZ

Heb je blijvend intensieve zorg en toezicht nodig? Dan valt je zorg onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een indicatie aanvragen voor zorg en begeleiding kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met een indicatie van het CIZ weet je op welke zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen je recht hebt. Via het CIZ kun je een indicatie aanvragen. Dagbesteding in het kader van de WLZ kan bij DoeZoo alleen op PGB-basis.

Indicatie WMO

Heb je thuisbegeleiding, dagbesteding, een logeerhuis, opvoedondersteuning of als mantelzorger ondersteuning nodig? Dan valt de zorg en begeleiding onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Ben je jonger dan 18 jaar, dan valt je zorg en begeleiding onder de jeugdwet. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp (Jeugdwet). Vraag bij het WMO loket of het sociale wijkteam van jouw gemeente naar de mogelijkheden.

Dagbesteding via de WMO biedt DoeZoo zowel op basis van Zorg in Natura als PGB.

Samenwerking met Stichting Sprank

DoeZoo heeft een samenwerking met Stichting Sprank. Sprank biedt begeleid wonen en heeft woonvoorzieningen in o.a. de gemeente de Marne. Een aantal mensen die bij Sprank wonen genieten hun dagbesteding bij DoeZoo. DoeZoo en Sprank bespreken in dit geval gezamenlijk de zorgplannen zodat de kwaliteit van zorg in de woonomgeving én de dagbesteding op elkaar afgestemd zijn en daardoor van hoge kwaliteit zijn. Hierdoor is sprake van een integrale aanpak.

Contact of vragen

Je kunt met Ton van der Made contact opnemen als je vragen hebt over de financiering, hulp nodig heeft bij de aanvraag hiervan of als je je wilt aanmelden voor de dagbesteding.

Telefoon: 0595 57 26 59 of 06 166 17 282

E-mail: info@doezoo.nl

 

Content Bottom Hand Sprinkhaan